Zváracie príslušenstvo na argónovom základe

Meradlo uvod

Meradlo obsahu kyslíka MK V

 Meranie obsahu kyslíka percentuálne už od 0,1 umožňuje meradlo obsahu kyslíka MK V. Meradlo MK V môže slúžiť zároveň na nepretržité meranie počas procesu zvárania, ako aj pri námatkových kontrolných meraniach.

Folia uvod

Vodou rozpustná folia Argweld ®

Vodou rozpustná folia ARGWELD® slúži na vytváranie nepriepustných povlakov obklopujúcich priestor vyplnený ochrannou atmosférou počas zvárania rúr. Fólia sa strihá do požadovaných rozmerov a priliepa sa na steny rúry vodou-rozpustným lepidlom, tvoriac tak nepriepustnú barieru. 

mechy uvod

Sústavy mechov ARGWELD®

Mechy Argweld® Quick Purge sa skladajú z dvoch ľahkých gumových balónov spojených širokým rukávom, pretlakový ventil, prípojka argónu, a celok chráni materiál odolný voči teplu. Dĺžka rukáva závisí od veľkosti zostavy, je dodatočne vystužený.

mechy multi uvod

Sústavy mechov ARGWELD ® Multi

Sú následníkmi staršieho modelu MKIII. Ich modernizácia bola založená na zvýšení počtu kanálikov na odstraňovanie vzduchu, za účelom zabezpečenia väčšej stability procesu čistenia vnútra rúry. Vzhľadom k zostavám Argweld® Quick Purge sa charakterizujú jednoduchšou stavbou. Ponúkané sú v rozmeroch od 2” do 7”.

termoodlne mechy uvod

Sústavy termoodolných mechov Argweld®

Používajú sa tam, kde argónový vankúš je potrebné použiť pre rúry vyžadujúce úvodné zahriatie napr. oceľ P91. Sú odolné voči teplotám do 300°C počas 24h (krátkodobo väčšia).

zatky uvod

Upchávacie zátky do rúr

Upchávacie zátky majú široké využitie v priemysle, opravovniach, v malovýrobe a pod. Najčastejšie sa používajú na upchávanie rúr pre zachovanie argónovej atmosféry vo vnútri rúry, vodných nízkotlakových testoch, pri tepelnom ohýbaní rúr a tiež pri svetelnovodnej technike.

komora uvod

Elastické zváračské komory ARGWELD ®

Elastické zváračské komory ARGWELD boli navrhnuté tak, aby sa mohli využívať všade tam, kde sa z ekonomického hľadiska nemôžu používať stále zváračské komory.

prilozka uvod

Horáková príložka TIG ARGWELD ®

Príložka ARGWELD presúvajúca sa počas zvárania nad spojom umožňuje dlhšiu izoláciu pred prístupom vzduchu. Argón je vtláčaný na chladnúci zvar cez špeciálne sitko.

paska uvod

Hliníková páska

Zváračská hliníková samolepiaca páska slúži na lepenie spojov rúr pred zváraním metódou TIG, ak je potrubie vyplnené formujúcim plynom.

solar flux uvod

Tavidlá SOLAR FLUX podporujúce zváranie

Zváračská hliníková samolepiaca páska slúži na lepenie spojov rúr pred zváraním metódou TIG, ak je potrubie vyplnené formujúcim plynom.