Keramické podložky

Uvedenie do výroby materiálov s čoraz vyššími exploatačnými charakteristikami, ako aj nutnosť zvýšenia výrobného výkonu spôsobuje, že zváracie procesy
sa uskutočňujú s použitím vysokých technologických parametrov. Pri ručnom zváraní obalovanými elektródami a pri poloautomatickom zváraní v ochrannej
atmosfére v časti koreňa zváraného spoja sa môžu nachádzať vo zvýšenom množstve neprípustné chyby, ako: truskovitosť, plynové póry alebo chýbajúce
pretavenie. Pri automatickom zváraní pod tavidlom, pri ktorom je možnosť pozorovania zváracieho procesu je malá a bežná regulácia parametrov zvárania
obtiažná, sa môžu vyskytovať miestne prepálenia spojov. Preto na vykonanie koreňovej vrstvy sú určení zvárači s najvyššími kvalifikáciami alebo sa zvar
vyrezáva a podkladá. Vyrezávanie a podkladanie zvaru sa vykonáva vo veľmi tažko vykonateľnej polohe zvárania nad hlavou alebo sa vykonáva po obrátení
konštrukcie, čo si vyžaduje množstvo ďalších činností (napr. zebezpečenie konštrukcie). Tieto problémy sú úplne odstránené pomocou použitia keramických
podložiek zabezpečujúcich roztavený kov zvarového spoju zo strany koreňa zvaru. Podložky sú pripevnené k zváranej konštrukcii pomocou jednoduchých
systémov, ktoré znižujú obtiažnosť tohto procesu.

Keramické podložky MOST

Uvedenie do výroby materiálov s čoraz vyššími exploatačnými charakteristikami, ako aj nutnosť zvýšenia výrobného výkonu spôsobuje, že zváracie procesy sa uskutočňujú s použitím vysokých technologických parametrov. Pri ručnom zváraní obalovanými elektródami a pri poloautomatickom zváraní v ochrannej atmosfére v časti koreňa zváraného spoja sa môžu nachádzať vo zvýšenom množstve neprípustné chyby, ako: truskovitosť, plynové póry alebo chýbajúce pretavenie. Pri automatickom zváraní pod tavidlom, pri ktorom je možnosť pozorovania zváracieho procesu je malá a bežná regulácia parametrov zvárania obtiažná, sa môžu vyskytovať miestne prepálenia spojov. Preto na vykonanie koreňovej vrstvy sú určení zvárači s najvyššími kvalifikáciami alebo sa zvar vyrezáva a podkladá. Vyrezávanie a podkladanie zvaru sa vykonáva vo veľmi tažko vykonateľnej polohe zvárania nad hlavou alebo sa vykonáva po obrátení konštrukcie, čo si vyžaduje množstvo ďalších činností (napr. zebezpečenie konštrukcie). Tieto problémy sú úplne odstránené pomocou použitia keramických podložiek zabezpečujúcich roztavený kov zvarového spoju zo strany koreňa zvaru. Podložky sú pripevnené k zváranej konštrukcii pomocou jednoduchých systémov, ktoré znižujú obtiažnosť tohto procesu.

Použitie keramických podložiekVyziadat cenovu ponuku

  • znižuje obtiažnosť pomocou odstránenia mnohých ťažkých operácií (vyrezávanie koreňov, podkladanie, obracanie konštrukcie),
  • zváračské operácie sa uskutočňujú jednostranne v pohodlných technických polohách,
  • možnosť zamestnania zváračov s nižšími kvalifikáciami,
  • odstránenie chýb zváraného spoju v koreňovej časti zvaru a nutnosť ich opravy

Technická špecifikácia

podlozka