Pomocné prostriedky pri zváraní a obrábaní kovov

UFO uvod

UFO 1, UFO 2, UFO 3

Prostiedok proti priľnavosti ako ochranno-rozdeľujúci prostriedok pri procesoch elektrického zvárania v ochrannej atmosfére plynov.

Protecor uvod

PROTECTOR

Tekutý prostriedok proti priľnavosti zabezpečujúci povrch zváraných prvkov pred prilepovaním rozstrekov.

WB welder uvod

WB WELDER

Nehorľavý preparát, na báze vody predchádza prilepovaniu zváračských rozstrekov k hubiciam, zváraným prvkom, držiakom a príchytiek.

MULTI TS uvod

MULTI TS

Tekutý prostriedok proti priľnavosti, predchádza prilepovaniu rozstrekov počas zvárania.

PASTA NA HUBICE uvod

PASTA NA HUBICE

Spoľahlivá ochrana hubíc pred rozstrekmi, ktoré vznikajú počas zvárania.

OVERCHEK RED Penetrat OVERCHEK WHITE Vyvolavac OVERCHEK CLEANER Cistic uvod

OVERCHEK

Zostava penetrantov viditeľných v dennom svetle, skladajúci sa z penetrantu, vyvolávača a čističa.

OVERCHEK MT uvod

OVERCHEK MT

Penetranty umožňujúce odhalenie povrchových a podpovrchových defektov v feromagnetických materiáloch pri použití magnetických čiastočiek.

ARDROX 970 P23 uvod

ARDROX 970 P23

Žltý penetrant o vysokej citlivosti viditeľný vo svetle UV lampy na vyhľadávanie najmenších defektov, s veľkým množstvom detailov.

ARDROX 9D1B uvod

ARDROX 9D1B

Biela jemnozrnitá vývojka s vysokou citlivosťou. Pri dennej metóde na precízne odhaľovanie najmenších defektov, s veľkým množstvom detailov. 

SCHNEID SPRAY 70 03 uvod

SCHNEID SPRAY 70-03

Kombinácia syntetických chladiaco-mastiacich olejov, obsahuje špeciálne aktívne substancie, vyparujúce sa až v prítomnosti kyslíka. 

ANTIHAFT SPRAY 70 30 uvod

ANTIHAFT SPRAY 70-30

Slúži na ochranu brúsnych materiálov pred usadzovaním sa hliníka, nerezovej ocele a mede počas brúsenia.

THERMEX 70 70 uvod

THERMEX 70-70

Keramická izotermická pasta zadržuje prenikanie vysokej teploty, ktorá vzniká pri zváračských a spájkovacích prácach do 4000°C.

SOLARFLUX TYP 1 uvod

SOLARFLUX TYP 1, SOLARFLUX TYP B

Prášok, tavidlo na formovanie hrán používaný pri zváraní každého typu spojov, hlavne pri zváraní vysokoniklových zliatín ocele (obsahujúci viac ako 25% niklu).