Čistenie a pasivácia nehrdzavejúcej ocele

ACLEAN 400 uvod

ACLEAN 400

Tekutina na odmasťovanie akéhokoľvek druhu kovu, a hlavne nehrdzavejúcej ocele pred morením. Obsahuje antikorózne prostriedky.

ACLEAN 118 uvod

ACLEAN 118

Čistič s ľahkým obsahom kyseliny používaný na čistenie uhlíkovej a nehrdzavejúcej ocele, na hliník s hrdzavými škvrnami, ako aj na odmasťovanie.

MOPST BLUE

MOST BLUE

Moriaco-pasivačná pasta (priesvitná) na odstraňovanie okoviny a zafarbení zo zvarových spojov, vzniknutých pri procese zvárania vzácnej ocele a niklových zliatín.

ANTOX 3D uvod

ANTOX 3D

Moriaco-pasivačná pasta (priesvitná) na odstraňovanie okovín a zafarbení zo zvarových spojov, ktoré vznikli pri procese zvárania vzácnej ocele, ziatín hliníka, niklu a titánu. Odporúča sa na lesklé povrchy.

ANTOX 71 E PLUS uvod

ANTOX 71 E PLUS

Veľmi účinná moriaco-pasivačná pasta (priesvitná) na odstraňovanie okoviny a zafarbení zo zvarových spojov vzniknutých pri procese zvárania ušľachtilej ocele a zlatín nikla.

ANTOX 71 E EXTRA uvod

ANTOX 71 E EXTRA

Veľmi účinná moriaco-pasivačná pasta (priesvitná) na odstraňovanie okoviny a zafarbení zo zvaraných spojojov vzniknutých pri procese zvárania ušľachtilej ocele a zlatín nikla. Charakterizuje sa silnejším účinkom ako ANTOX 71 E PLUS.

MOST NEUTRALIZATOR uvod

MOST NEUTRALIZATOR

Neutralizátor v podobe bielej pasty určený na neutralizáciu moriacich pást ANTOX, MOST.

ANTOX NP uvod

ANTOX NP

Neutralizátor v podobe bielej pasty určený na neutralizáciu moriacich pást ANTOX, MOST.

MOST ORANGE uvod

MOST ORANGE

Účinný rozprašovaný gél na morenie zvarových spojov a povrchu z kyselinovzdornej ocele na použitie v jednom pracovnom cykle. Je možné použiť farbivo.

ANTOX 73 E

ANTOX 73 E

Veľmi účinný, rozprašovaný gél na morenie zváraných spojov a povrchov z kyselinovzdornej ocele na použitie v jednom pracovnom cykle. Je možné použiť farbivo.

ANTOX 73 E PLUS uvod

ANTOX 73 E PLUS

Veľmi účinný, rozprašovaný gél na morenie zváraných spojov a povrchov z kyselinovzdornej ocele na použitie v jednom pracovnom cykle. Charakterizuje sa silnejším účinkom ako ANTOX 73 E. Je možné použiť farbivo.

ANTOX 73 E EXTRA uvod

ANTOX 73 E EXTRA

Veľmi účinný, rozprašovaný gél na morenie zváraných spojov a povrchov z kyselinovzdornej ocele na použitie v jednom pracovnom cykle. Je možné použiť farbivo. V pôsobení najsilnejší z výrobkov ANTOX 73E.

ANTOX 75 E uvod

ANTOX 75 E

Čistič moriaci hrdzu cudzieho pôvodu a rozjasňuje kyselinovzdornú oceľ. ANTOX 75 E neobsahuje kyselinu soľnú a chloridy.

ANTOX 76 E uvod

ANTOX 76 E

Čistič moriaci hrdzu cudzieho pôvodu a rozjasňuje kyselinovzdornú oceľ. ANTOX 76 E obsahuje kyselinu dusičnú, ktorá umožňuje pasiváciu. Veľmi vhodný po mechanickom obrábaní povrchov: brúsení a pieskovaní, na obnovenie pasivačnej vrstvy obrábaných povrchov.

ANTOX 80 E uvod

ANTOX 80 E

Moriaci kúpeľ pre nehrdzavejúcu oceľ na viac použití. Pred použitím rozriediť s destilovanou vodou v pomere 1:1.

ANTOX 90 E uvod

ANTOX 90 E

Pasivátor nehrdzavejúcej ocele na rýchle vytvorenie pasivačnej vrstvy oxidu chromitého. Používa sa predovšetkým na morenie metódou postreku a ponorením. Taktiež sa používa pri navrátení pasivačnej vrstvy po mechanickom narušení povrchu nehrdzavejúcej ocele. Pred použitím roztriediť s destilovanou vodou v pomere 1:1.

Farbivo antox uvod

FARBIVO DO ANTOX 73 E, 73 E PLUS, 73 E EXTRA, MOST ORANGE

Farbivo na moriace postreky sa používa na ľahšie a dôkladnejšie nanesenie moriaceho postreku po povrchu.

ANTOX 2001 T uvod

ANTOX 2001 T

Špeciálna moriaca pasta na odstraňovanie okovín a zafarbení zo zvarových spojov vzniknutých pri procese zvárania metódou TIG, a taktiež na čistenie veľmi zašpinených alebo zhrdzavených strojov a zariadení z nehrdzavejúcej ocele.

ANTOX 21 E PLUS uvod

ANTOX 21 E PLUS

Moriaco-pasivačná pasta na odstraňovanie okovín a zafarbení zo zvarových spojov vzniknutých pri procese zvárania nehrdzavejúcej ocele. Zredukovaný podiel kyseliny dusičnej: menej ako 10 %.

ANTOX 23 E PLUS uvod

ANTOX 23 E PLUS

Rozprašovaný moriaci gél na odstraňovanie okovín a zafarbení zo zvarových spojov a povrchov nehrdzavejúcej ocele na použitie v jednom pracovnom cykle. Zredukovaný podiel kyseliny dusičnej: menej ako 10 %. Redukcia dusíkových plynov.

ANTOX 30 E uvod

ANTOX 30 E

Moriaci kúpeľ pre nehrdzavejúcu oceľ na viac použití. Pred použitím rozriediť s destilovanou vodou v pomere 1:1. Zredukovaný podiel kyseliny dusičnej: menej ako 10 %. Redukcia dusíkových plynov.

ANTOX 40 E uvod

ANTOX 40 E

Pasivátor nehrdzavejúcej ocele na rýchle vytvorenie pasivačnej vrstvy oxidu chromitého. Používa sa predovšetkým po morení metódou postreku a ponorením. Taktiež sa používa na prinavrátenie pasivačnej vrstvy po mechanickom spracovaní povrchu nehrdzavejúcej ocele.

ALUMINIUM CLEANER 101 uvod

ALUMINIUM – CLEANER 101

Moriaco-čistiaci prostriedok na hliník. Ideálny pred alebo po zváraní, a taktiež pred povrchovou úpravou farbou. Zanecháva čistý, lesklý povrch, z ktorého sú odstránené oxidy hliníka.

ERS 3000 uvod

ERS 3000

Čistenie nerezových zvarov a odstraňovanie nábehových zafarbených nerezových povrchov.Efektívne rýchlo bezpečne.

METALFLUX 75 47 ERS Zmyvac S uvod

METALFLUX 75-47 ERS Zmývač S

Špeciálny elektrolyt na čistenie a odstraňovanie oxidácie, po zváraní nerezovej ocele metódou TIG, orbitálnym alebo plazmovým zváraním. Nezanecháva žiadne škvrny. Neobsahuje fluorovodíkové, dusičné ani sírové kyseliny