Technická chémia

V rámci ponuky technickej chémie nájdete prostriedky na morenie a pasiváciu nehrdzavejúcej oceľe, pomocné prostriedky pri zváraní a obrábaní kovov, kovy v spreji, čistiace a konzervačné prostriedky, všeobecnotechnické prostriedky, mastiace prostriedky a antikorózne prostriedky.

Jednotlivé výrobky a ich použitie sú opísané v nasledovných podkapitolách. Mimoriadnu pozornosť si zasluhuje skupina prípravkov na leptanie a pasiváciu, ktoré vyrába firma CHEMETALL, ktorej autorizovaným zástupcom na Slovensku je aj firma Solík SK, s.r.o.

Naša ponuka obsahuje:

  1. Prostriedky na čistenie a pasiváciu nehrdzacejúcej ocele
  2. Pomocné prostriedky pri zváraní a obrábaní kovov
  3. Kovy v spreji
  4. Čistiace a konzervačné prostriedky
  5. Všeobecnotechnické prostriedky
  6. Mazacie prostriedky
  7. Antikorózne prostriedky
  8. BCG technológia na utesňovanie motorov
  9. Popisovače a termokriedy