Tavivá

Tavivá

Vo väčšine prípadov sa pri procese spájkovania vyžaduje používanie taviva. Zohrievanie povrchu kovu urýchľuje proces formovania sa kysličníkov. Kysličníky znemožňujú zvlhčenie povrchu, preto je potrebné predísť ich vznikaniu. Používanie taviva chráni povrch pred pôsobením vzduchu, znemožňuje vytvárania sa kysličníku, a taktiež odstraňuje kysličník vznikajúci počas zohrievania alebo ten, ktorý vznikne ešte na spájkovanom povrchu po procese čistenia. V ponuke máme tavivá na striebro, bronz/mosadz, hliník, ako aj na mäkké spájkovanie, dostupné v podobe prášku, pasty a kvapaliny.

 Taviva

 

Tavivá pre spájky na báze striebra

Symbol Taviace pásmo SOL-LIQ Prášok Pasta EN 1045 Použitie
FLUX AG1 550-800 x x FH 10 na všeobecné použitie
FLUX AG2 550-800 x   FH 10 všeobecné použitie – ľahko priľne k prútu spájky
FLUX AG3 600-850 x x FH 10 na vysoké teploty
FLUX AG4 550-850 x x FH 10 všeobecné použitie – veľmi veľký okruh teplôt
FLUX AG5 700-1000 x x FH 20 na veľmi vysoké teploty
FLUX AG6 550-850 x   FH 11 pre zliatiny hliníka
FLUX AG7 500-800 x x FH 10 všeobecné použitie, aj na nehrdzavejúcu oceľ
FLUX AG8 550-800   x FH 12 na nehrdzavejúcu oceľ a tvrdé materiály
FLUX AG11 500-800   x FH 10 všeobecné použitie, aj na nehrdzavejúcu oceľ – na použitie s automatickým dózovaním taviva
FLUX AG12 550-800   x FH 12 na nehrdzavejúcu oceľ a tvrdé kovy – na použitie s automatickým dózovaním taviva

Tavivá pre mäkké spájky

Symbol Taviace pásmo SOL-LIQ Prášok Pasta EN 1045 Použitie
FLUX AL1   X X FL 10 spájkovanie spájkou AlSi12
FLUX AL3 550-650 X   FL 20 autogénne zváranie hliníka
FLUX AL4 550-650 X   FL 20 autogénne zváranie spájkami Al-Si a Al-Mg

Tavivá pre spájky na báze striebra

Symbol Taviace pásmo SOL-LIQ Prášok Pasta Kvapalina EN 1045 Použitie
FLUX BR1 850-1100 X X   FH 20 spájkovanie mosadzou
FLUX BR4 700-1200 X X   FH 21 na vysoké teploty
FLUX BR5 1000-1300 X X   FH 30 veľmi vysoké teploty
FLUX LI1       X FH 21 na spájkovanie mosadzou pri použití fľaše s prchavým tavivom, málo koncentrovaný
FLUX LI2       X FH 21 1 na spájkovanie mosadzou pri použití fľaše s prchavým tavivom, stredne koncentrovaný
FLUX LI3       X FH 21 na spájkovanie mosadzou pri použití fľaše s prchavým tavivom, silne koncentrovaný

Tavivá pre mäkké spájky

Symbol Taviace pásmo SOL-LIQ Pasta Kvapalina DIN 8511 EN 29454 Použitie
FLUX SN1 150-250 X X F - SW12 3.1.1.A / C všeobecné použitie
FLUX SN2 150-250   X F - SW 11 3.2.2.A na nehrdzavejúcu oceľ
FLUX SN6 150-250   X F - SW25 2.1.2.A pre elektroniku

Charakteristiky

Prúty: Ø 1,6 … 5 mm

Dĺžka: 1.000 mm

Prúty s tavivom vo vnútri: Ø 2 … 5 mm, iba Al99,5 - AlSi5 - AlZn98

Cievky: Ø 0,8 ... 3,2 mm, na cievke DIN 300 a DIN 100

Podoby spájok: prášky a pasty, prstene, drôt na cievke s tavivom vo vnútri, prúty, pásky, cievky, tvary rôzneho druhu (na špeciálnu objednávku)

Rôzne tvary vytvárané z drôtu a pásky