Medenné spájkovanie na báze zliatiny bronzu

Spajky na baze nikluSpájky na báze niklu

Materiály na spájkovanie tohto druhu sa používajú vtedy, ak si špecifikácia vyžaduje dobrú odolnosť na koróziu alebo nezvyčajne vysoké teploty. Ideálne sa hodí na spájkovanie nízkolegovanej ocele a spájanie na báze niklu. Mnoho využití nachádza v hutníckom priemysle, diamantových nástrojoch ako aj vo vesmírnom priemysle. Sú dostupné v podobe prášku alebo pasty. Spájkovanie sa vo väčšine vykonáva v príslušnej atmosfére alebo vo vákuu.

 

 

Typy spájok

Symbol Ni Cr Fe Si B C P Mn Cu Taviace pásmo SOL-LIQ EN 1044 AWS A5.8-04
Ni1 Bal 14  4,5 4,5  3,1  0,7       1021-1052 NI 101 BNi-1
Ni1a Bal 14 4,5  4,5  3,1          977-1077 NI 1A1 BNi-1a
Ni2 Bal 7 4,1 3         971-999 NI 102 BNi-2
Ni3 Bal     4,5  2,9         982-1037 NI 103 BNi-3
Ni4 Bal     3,5 1,9          982-1066 NI 104 BNi-4
Ni5 Bal 19   10           1080-1135 NI 105  BNi-5 
Ni6 Bal           11     875-875 NI 106  BNi-6 
Ni7 Bal 14         10     890-890 NI 107  BNi-7 
Ni8 Bal           23 4,5 982-1010 NI 108  BNi-8 
Ni9 Bal 15      3,6          1021-1052 NI 109  BNi-9 

Charakteristiky

Prášky a pasty