Mäkké spájky

Maekke spajkyMäkké spájky

Mäkké spájky sa charakterizujú nízkou teplotou tavenia, relatívne nízkou odolnosťou, dobrou plasticitou a nízkou tvrdosťou (cca 15HB). Ich najväčšou výhodou je možnosť vykonania spojení v relatívne nízkych teplotách. Vďaka tomu je možné spájkovať materiály citlivé na prehriatie alebo spájkovanie v priamom susedstve takých materiálov. Najširšie využitie z mäkkých spájok majú cínovo-olovené spájky. Vzhľadom na obsah olova vo vyššie uvedených zliatinách sa čoraz častejšie používajú cínové spájky s dodatkom mede alebo striebra.

 

 

Typy spájok

Symbol Sn Pb Ag Cd Iné Taviace pásmo SOL-LIQ DIN 1707 EN 29453
Sn100 99,9         232    
SnPb80/20 80 20       183-205 Sn80Pb20  
SnPb63/37 63 37       183 Sn63Pb S-Sn63Pb37
SnPb60/40 60 40       183-190 Sn60Pb S-Sn60Pb40
SnPb50/50 50 50       183-215 Sn50Pb S-Pb50Sn50
SnPb40/60 40 60       183-235 Pb60Sn S-Pb60Sn40
SnPb33/67 33 67       183-242 PbSn33  
SnPb30/70 30 70       183-255 PbSn30 S-Pb70Sn30
SnPb8/92 8  92       280-305   S-Pb92Sn8
Pb100   99,9       327    
SnSb95/5 95       Sb 5 230-240 SnSb5 S-Sn95Sb5
SnCu97/3 97       Cu 3 230-250 SnCu3 S-Sn97Cu3
Cd82Zn16Ag     2 82 Zn 16 270-280 Cd82Zn16Ag2  
Ag2Sn 98   2     221-225    
Ag3,5Sn 96,5   3,5     221   S-Sn97Ag3
Ag5Sn 95   5     221-235 SnAg5  
Ag10Sn 90   10     221-300    
Ag1,4SnPb 63 35,6 1,4     178 Sn63PbAg  
Ag1,5SnPb 5 93,5 1,5     296-301    

Charakteristiky

Zliatky, prúty, pasty: rôzne rozmery

Drôty bez taviva: Ø 0,5 ... 3 mm

Drôty s tavivom: Ø 0,8 ... 3 mm

Pásky: prášky a pasty, prstene