Priemyselné roboty

MOTOMAN

Priemyselný robot MOTOMAN EA 1400N určený na zváranie

Priemyselný robot MOTOMAN riadený v 6-tich osiach s motorom AC s prevodmi a enkodérom s maximálnym dosahom bodu P 1434 mm a príkonom 1,5 kVA.

MOTOMAN 2 uvod

Priemyselný robot MOTOMAN EA 1900N určený na zváranie

Priemyselný robot MOTOMAN riadený v 6-tich osiach s motorom AC s prevodmi a enkodérom s maximálnym dosahom bodu P 1904 mm a príkonom 2,8 kVA.

MOTOMAN 3 uvod

Priemyselný robot MOTOMAN ES 165 N určený na zváranie

Priemyselný robot MOTOMAN riadený v 6-tich osiach s motorom AC s prevodmi a enkodérom s maximálnym dosahom bodu P  2651mm a príkonom 7,5 kVA.

MOTOMAN DX 100

Riadenie priemyselných robotov MOTOMAN DX100

Riadenie priemyselných robotov so synchrónnou prácou 72 vonkajších osí (8 robotov), pokročilým dynamickým systém kalkulácie momentu a zaťaženia osi so širokými možnosťami komunikácie Ethernet, Field-bus.

RVE uvod

Kompaktná zváračská kabína RVE

Kompletné zváracie stanovisko. Pripravenie zváracieho pracoviska k práci obnáša osadenie zváracej kabíny na vopred vyznačené miesto, pripojenie na zdroj elektrického prúdu a stlačeného vzduchu. Nevyžaduje si dodatočné inštalačné práce.

RWV2 uvod

MOTOMAN-séria RWV2 – 2-polohový zvárací nosič

Tento manipulátor sa vyznačuje pevnou oceľovou konštrukciou, vybavenou neprekážajúcim pohonom zmeny polohy v osi Y a súčasne 2 vodoroných osiach X. Ako podporné prvky sú zabudované ramená vybavené oporným upínaním.