Robotika a automatizácia

Neustále zvyšovanie produktivity ako aj nevyhnutnosť získania opakovateľnosti vyrábaných produktov núti využívať automatizáciu výrobných procesov. Technológia zvárania v posledných rokoch prešla revolúciou v aplikácii materiálov a spôsobov spájania ocele. Dnes, pre udržanie sa na trhu v konkurenčnom prostredí, treba produkovať rýchlejšie a je nevyhnutené využívať moderné zariadenia.
Naša firma ponúka automatizované zariadenia renomovaných svetových producentov, ktoré dokážu naplniť očakávania každého, kto chce investovať do modernizácie. Ponuka zváracích automatov, priemyselných robotov, zváracích manipulátorov, zváracích zdrojov prúdu a zváracích pracovísk zahŕňa:

Kompletný katalóg produktov:

  1. Priemyselné roboty
  2. Zváracie príslušenstvo
  3. Zváracie automaty
  4. Polohovače
  5. Stĺpové ramená a valčekové polohovače