Poistky a predlohy

Pojistka BV 12

Pojistka BV 12

Slúži na pripojenie k rukoväti namiesto hadicového nástavca. Zabraňuje spätnému prúdeniu plynu. Určená pre kyslík aj horľavé plyny.

Sucha predloha SP 20

Suchá predloha SP 20

Zaistenie bezpečnosti pri autogénnych procesoch pripojením za rezáky a rukoväť. Určená pre kyslík aj horľavé plyny.

Sucha predloha SP 34

Suchá predloha SP 34

Zaistenie bezpečnosti pri autogénnych procesoch pripojením na fľašové redukčné ventily.

Sucha predloha SP 50

Suchá predloha SP 50

Zaistenie bezpečnosti pri autogénnych procesoch pripojením na fľašové redukčné ventily a výstupné miesta rozvodov technických plynov.