Páliace stroje

SZAFIR BL2 uvod

SZAFIR BL2

Séria zariadení Szafir BL2 to sú priemyselné zariadenia najvyššej triedy predurčené na prácu v najťažších podmienkach v stálej prevádzke. Zariadenie obsahuje elementy mechanické a elektronické zaručujúce nezávadnosť a vysokú produktivitu pri minimálnej údržbe.

JANTAR 2 uvod

JANTAR 2

Páliaci stroj JANTAR je predurčený na precízne formátové rezanie plynovými alebo plazmovými horákmi. Charakterizuje ju veľká výkonnosť pri minimálnych spotrebných nákladoch.

AGAT SPEED uvod

AGAT SPEED

Číslicovo riadený rezací stroj AGAT SPEED je zariadením určeným na profilové a priamočiare rezanie plechov z uhlíkovej, nízkolegovanej ocele a farebných kovov.

REZACI STROJ OPAL WATERJET uvod

REZACÍ STROJ OPAL WATERJET

Rezací stroj OPALWATERJET je precíznym, numericky riadeným zariadením na rezanie vodným lúčom. Zakladá sa na 16 ročnom výskume, pracovníkov firmy ECKERT, v produkcii zariadení na kyslíkové a plazmové rezanie, ktorí spracovávajú najmodernejšie rezacie konštrukcie, ktoré umožňujú vysoko precízne rezanie s použitím technológie vysokotlakového prúdenia vody.

WATERJET COMBO uvod

WATERJET COMBO

Waterjet combo je odpoveďou na neustály rast požiadaviek vzhľadom na kvalitu prvku a skladové časti vyrábaných zariadení, ako aj riešením, ktoré výrobcom umožní dokonalú cenovú konkurenciu na čoraz náročnejšom globálnom trhu. Pri tradičných zariadeniach na rezanie CNC sa operátor pri celom prvku musí rozhodnúť v akej technológii má byť prvok vyrezaný.

Ovladac CNC ECS 872 uvod

Ovládač CNC ECS 872

Novodobý panel obsluhy na ovládanie všetkých parametrov procesu rezania, také ako: hodnota tlaku, rýchlosť jeho zmeny, šírka rezu a funkcia jeho zmeny počas práce.