Plynové rezanie a zváranie (Autogén)

Jednou z oblastí, bez ktorej by rozvoj zváračských technológií a techník nebol možný, sú technické plyny používané nielen v čistom stave, ale aj v rôznych spojeniach. Potreba používania technických plynov s veľmi kvalitnými parametrami si vyžaduje používanie vhodného zariadenia a príslušenstva, ktoré zabezpečia vysokú kvalitu, výkonnosť a ekonomickosť výrobných procesov.
Ponuka firmy Solik SK je schopná splniť najvyššie požiadavky klientov v tomto okruhu. Katalóg zahŕňa všetky zariadenia, vybavenia a materiály používané v tomto výrobnom odvetví:

Kompletný katalóg produktov:

  1. Páliace stroje
  2. Výbava na plynové rezanie a zváranie
  3. Nahrievanie
  4. Príslušenstvo