Certifikáty

Firma Solík SK, s.r.o. je držiteľom certifikátu kvality EN ISO 9001:2008. Sústavne dbáme na kvalitu svojich služieb, s čím je úzko späté aj vzdelávanie zamestnancov aj priamo u výrobcov.