Brúsne materiály a zariadenia

Brúsením je pomenovaný spôsob obrábania, pri ktorom sa proces odstraňovania prebytočnému materiálu odohráva pomocou brúsiacich nástrojov alebo voľných zŕn charakterizujúcich sa neurčitou geometriou a nepravidelnými tvarmi s mnohými okrajmi a štítmi, ktoré sa privádzajú do styku s obrábaným predmetom. Bolo ustálené, že brúsenie je na svete viac ako niekoľko desiatok tisíc rokov a patrí k najstarším metódam obrábania.

Súčasné obrábanie rezaním (sústruženie a brúsenie) si zachováva vedúcu pozíciu v technike tvorenia, vzhľadom na zabezpečenie vysokej rozmerovo-tvarovej presnoste obrábaných predmetov a neobmedzené možnosti jej použitia. V priemyslenej praxi sú procesy brúsenia realizované rôznymi spôsobmi, ktoré je možné rozdeliť na brúsenie s brúsnymi zrnami uloženými v spojive alebo voľne. V tejto oblasti sa rozlišujú ďalšie spôsoby, obmeny a druhy obrábania.

Viac všeobecných informácií nájdete tu.

Naše brúsne kotúče MOST spĺňajú prísne bezpečnostné normy a sú certifikované spoločnosťou TÜV:Certifikat TUV kopia

V nasledujúcej časti nájdete celkový prehľad nástrojov využívaných pri procese rezania, brúsenia a leštenia povrchov kovu: organické brusivo na rezanie a brúsenie, brúsne lamelové kotúče, brúsne nástroje s keramickýmia organickými spojivami, dimantové kotúče, fréza zo spekaného karbidu ako aj široká škála brúsnych materiálov s rozptylom.

  1. Kotúče na rezanie a brúsenie
  2. Lamelové kotúče na brúsenie
  3. Brúsne násypové materiály
  4. Nástrojové kefy