Významné ocenenie bonity podniku

Významné ocenenie bonity podniku

Podľa hodnotiaceho modelu Slovenskej informačnej a marketingovej spoločnosti a Národného informačného strediska Slovenskej republiky, a.s. zameraného na bonitu komerčných subjektov podnikajúcich na Slovensku, sa naša firma Solík SK, s.r.o. môže pýšiť zaradením medzi 1,2% podnikov na Slovensku, ktoré dosiahli najlepšie výsledky hodnotenia predikčnými metódami finančnej analýzy. Celkovo bolo hodnotených až 224 000 Slovenských podnikov.

Bonita 2014 SolikSK

 

Medzi najlepších 1,2% podnikov sa zaraďujú firmy, ktoré nemajú problém s platobnou neschopnosťou, nízkou kapitálovou základňou, nedostatkom zabezpečenia, krátkou existenciou finančnej histórie, nedostatočnou likviditou, zmenou v odbytovom zabezpečení, platobnou morálkou a ďalšími finančnými ukazovateľmi. Bonitný model slúži na relatívne porovnávanie bonity podnikov v rámci Slovenskej republiky. Prispieva teda k rozlíšeniu výšky relatívneho kreditného rizika medzi hodnotenými podnikmi. Tento model má jasnú systémovú metodiku, ktorá zohľadňuje všetky dôležité finančné ukazovatele jednotlivých firiem ovplyvňujúce bonitu podniku, ktorá je overovaná na základe indexov v priebehu času a tiež pre jednotlivé segmenty trhu.

soliksk pecat bonity 2014

V odvetví predaja zváracích zariadení a príslušenstva je firma Solík SK, s.r.o. jediná firma, ktorá bola zaradená medzi 1,2% bonitných podnikov na Slovensku.

 

Tu si môžete pozrieť krátky článok z výstrižku Hospodárskych novín o Slovenských bonitných podnikoch

Čo je to bonita firmy?

Tu si môžete overiť bonitu firmy pomocou IČO.

(IČO Solík SK, s.r.o.: 36347426)