Zváracie traktory LORCH

Zvárací traktor LORCH

Zváracie traktory zabezpečujú vyššiu produktivitu, vyššiu kvalitu a nižšie náklady. Pri zváraní zváracím traktorom človek zohráva úlohu programátora nie zvárača. Jediné, načo sa sústredí, je správne nastavenie traktora. Ten preberá kontinuálne vedenie horáka, kontroluje vnesené teplo a tiež spôsobuje menšie deformácie. Znamená to, že zvar je oproti zváraniu človeka dokonalý (ak je samozrejme správne naprogramovaný).

Lorch traktory

Typy zváracích traktorov LORCH

Rozlišujeme niekoľko základných typov zváracích traktorov LORCH. Rozdiely sú hlavne vo verziách prevedenia a to traktory s koľajnicami, bez koľajníc, na batériu, programovateľné atď. Základné 4 typy sú:

TRAC WHEELTrac Wheel zvárací traktor

Mimoriadne kompaktné, prenosné zváracie traktory pre kvalitné, opakovateľné pozdĺžne a oblúkové zvary, vodorovné aj zvislé. Možné prevedenie s káblom alebo na batériu. Batériová verzia zjednodušuje zváranie v nádobách a v ťažko dostupných miestach.

TRAC WHEEL PROTrac Wheel Pro zvárací traktor

Verzia traktorov Pro sú prenosné a hlavne programovateľné zváracie traktory. Využívajú sa hlavne na mimoriadne zložité pozdĺžne a oblúkové zvary, vodorovné aj zvislé. Využívajú sa tiež na segmentové zváranie a realizáciu veľkých objemov zvárania .

Trac Rail zvárací traktor na koľajnici

TRAC RAIL traktor

Táto rada traktorov patrí do skupiny s koľajnicami. Sú úplne ideálne hlavne pre zváranie mimoriadne presných dlhých zvarov. Vhodné sú na tupé zvary ako aj na kútové. Všestranný koľajnicový systém umožňuje realizáciu úloh aj pri absencii prirodzených vodiacich hrán.

TRAC RAIL CUT

Trac Rail Cut zvárací traktor na koľajnici

Sú to robustné koľajnicové rezacie traktory pre zrážanie hrán a rezanie v rôznych aplikáciách. Vzhľad traktoru a vodiacich koľajníc je prispôsobený pre náročné požiadavky na odolnosť voči rozstreku a nečistotám.

Video prezentácia zváracích traktorov LORCH

Lorch automatizacia video

https://www.youtube.com/watch?v=Z062NiuB1VA

Automatizácia a zváracie traktory

Automatizácia je v súčasnosti najlepšia cesta ako vyriešiť rastúce náklady na pracovnú silu a taktiež požiadavky na neustále vyššiu kvalitu zvarov. Zváracie traktory sú v podstate základným prvkom pri automatizácii zváracích procesov. Čím zložitejšie aplikácie musíte riešiť, tým komplikovanejší a samozrejme aj drahší stroj budete potrebovať. Pri automatických stojoch však nie je vhodné riskovať s nekvalitnými strojmi a je nutné sa sústrediť v prvom prípade na kvalitu a nie na cenu. Rozdiel v cene 100 € je pre ľudí často dostatočný a kúpia si menej kvalitný stroj, ktorý však môže spôsobiť škodu za tisíce, čo si však pri kúpe neuvedomujú. Preto je pri vybavovaní zváracieho pracoviska automatickými strojmi veľmi dôležité, aby boli tieto stroje kvalitné, od overeného výrobcu a vhodné na dané aplikácie.