Volfrámové elektródy

Typy zváracích elektród pre TIG zváranie

Ako sme písali v predchádzajúcom článku TIG zváranie je jedno z najzložitejších zváracích metód aké sú bežne používané. Potrebujete mnoho skúseností, dobré ruky, kvalitnú TIG zváračku a taktiež správne príslušenstvo. Na zváranie metódou TIG sa používajú netaviace sa wolfrámové elektródy. Tak ako pri obalovaných elektródach ani tu nejde len o jeden typ elektród a líšia sa rôznym zložením, použitím a farbou. Každá elektróda je vhodná na iný typ zváraného materiálu. V tomto príspevku sa Vám pokúsime jednoducho priblížiť, ktoré elektródy kedy môžete používať a ich výhody a nevýhody.

Volframove elektrody Solik Sk

Elektroda volframova zelena

Zelená wolfrámová elektróda - čistý wolfrám (WP)

Poskytuje veľmi stabilný zvárací oblúk pri AC zváraní. Zabezpečuje veľmi dobru odolnosť voči znečisteniu. Bežne sú to najlacnejšie dostupné elektródy. Vhodná na zváranie hliníka a jeho zliatin.

Tyrkysová wolfrámová elektróda - Multi-StrikeTyrkysova

Má najlepšie vlastnosti pri zváraní ocele a hliníka. Poskytuje veľmi stabilný zvárací oblúk pri AC/DC zváraní. Zabezpečuje veľmi dobru odolnosť voči znečisteniu. 

Elektroda volframova seda

Sivá wolfrámová elektróda - 2% Cérium (WC)

Podobná výkonnosť ako thóriové wolfrámové elektródy. Jednoduché zapaľovanie a dobrá stabilita oblúka, dlhá životnosť. Vhodné na použitie na takmer každý materiál (nelegované a legované ocele, zlaitiny hliníka, titanu, niklu, medi...)Neradioaktivne.  

Elektroda volframova cervena

Červená wolfrámová elektróda - 2% Thórium (WT)

Jednoduché zapaľovanie oblúka. Vhodné pre vyššie zaťaženie a ešte lepšia stabilita oblúka. Vysoká odolnosť voči zamoreniu zváracieho kúpeľa. Použitie pre vysoko legované a nerezové ocele. Ľahko radioaktívna.

Elektroda volframova lata

Zlatá wolfrámová elektróda - 1,5% Lantán (WL)

Podobná výkonnosť ako pri červených elektródach. jednoduché zapaľovanie a stabilita zváracieho oblúka. Vysoká životnosť a vhodná aj na použitie pri vyšších prúdoch. Tak ako sivá elektróda je použiteľná na takmer všetky materiály, (univerzálna). Vhodná tiež pre robotické a orbitálne zváranie. Neradioaktívna.

Elektroda volframova modra

Modrá wolfrámová elektróda - 2% Modrá (WL)

Podobná výkonnosť ako pri červených elektródach. jednoduché zapaľovanie a stabilita zváracieho oblúka. Vysoká životnosť a vhodná aj na použitie pri vyšších prúdoch. Tak isto je vhodná na univerzálne použitie. Neradioaktívna.

Elektroda volframova biela

Biela wolfrámová elektróda - 0,8% Zirkón (WZ)

Perfektné pre AC zvárací prúd, vysoká odolnosť voči nečistoám a veľmi dobré zapaľovanie oblúka. Sú vhodné pre aplikácie, kde sú absolútne neprijateľné akékoľvke znečistenia. Vhodná hlavne na zváranie hliníka.

Výber správnej elektródy, hubice a veľkosti zváracieho prúdu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje ako zvoliť správnu kombináciu elektródy, veľkosti hubice a zváracieho prúdu v príslušných variantoch AC/DC. Tieto hodnoty sú samozrejme len približné a po určitých skúsenostiach budete vedieť presne na aký materiál pár ampérikov pridať a kde naopak ubrať. Môže to byť však dobrá pomôcka pre začínajúcich TIG zváračov.

Priemer elektródy (mm) Veľkosť hubice Zvárací prúd
AC DC
0,5 3,4,5 5-20  5-20 
1,0 4,5  15-80 20-80 
1,6 4,5,6 70-150  50-150 
2,4 6,7,8 140-235  135-235 
3,2 7,8,10 220-325  240-350 
4,0 8,10 300-425  350-500 
4,8 8,10 400-525  475-800 
6,4 10 500-700  700-1100 

Zhrnutie

Výber správnej elektródy pri TIG zváraní je veľmi dôležité. Je to však len jeden faktor, ktorý ovplyvňuje celkovú kvalitu TIG-ového zvaru. Výber správneho zváracieho zdroja, príslušenstva, horákov ale aj technika zvárania sú pri TIG zváraní veľmi dôležité.V ďalších článkoch sa určite budeme venovať aj týmto veciam ako sú ochranné plyny, prídavné materiály či výber vhodnej TIG zváračky