Čo je to MIG (CO2) zváranie?

Čo je to MIG (CO2) zváranie?

Zváracia metóda MIG, alebo ako ju väčšina zváračov nazýva CO-čka, je v súčasnosti jedna z najrozšírenejších metód zvárania na svete. Podľa definície ide o: „Proces oblúkového zvárania, na základe ktorého vznikajú spojenia kovov, za pomoci ich zahrievania elektrickým oblúkom, ktorý vzniká medzi plynulo podávaným zváracím drôtom a zvarencom“. Jednoducho povedané, pomocou zváračky, ktorá plynulo posúva zvárací drôt cez zvárací horák a pomocou elektrického oblúka, ktorý vzniká pri kontakte drôtu so zvarencom sa taví kov, následne tuhne a tvorí sa zvar.

Zvaranie MIG

1. Výhody zvárania MIG

Táto metóda zvárania je veľmi obľúbená, pretože ňou dokážeme zvárať rôzne druhy ocelí, zvary sú veľmi kvalitné a to všetko pri nízkych nákladoch. MIG zváranie má nasledovné výhody:

 • Schopnosť spájať rôzne druhy materiálov a hrúbok
 • Komponenty a príslušenstvo je jednoducho dostupné a tiež cenovo prístupné
 • Vyššia efektivita zvárania
 • Je jednoducho implementovateľná pre robotické aplikácie, automatizáciu a poloautomatické aplikácie
 • Možné zvárať vo všetkých pozíciách
 • Krásny vzhľad zvarovej húsenice
 • Menší prívod tepla v porovnaní s ostatnými metódami
 • Minimum odprskov a ostatkov strusky umožňujúcich rýchlo a jednoducho vyčistiť zvar (krásny čistý zvar po rýchlom očistení)

2. Prínosy zvárania MIG

 • Nižšie náklady na meter zvaru ako pri iných zváracích metódach
 • Nižšie náklady na prídavný materiál
 • Nižšie tvorenie nebezpečných splodín pri zváraní
 • Minimálne čistiace práce po zváraní

3. Obmedzenie zvárania MIG

 • Nie je ideálna na použitie pre zváranie tenkých plechov
 • Kvôli vysokému prísunu tepla pri vyšších prúdoch nie je ideálna na zváranie veľmi hrubých materiálov
 • Zvaracie zdroje MIGPoužitie argónu ako ochranného plynu pri pulznom zváraní je viac ako 100% drahšie ako pri CO2 ochrannom plyne.

Vyberte si zvárací zdroj MIG

Klasické MIG (CO-čkové) zváranie je teda stále jedna z najpoužívanejších zváracích metód využívaná vo väčšine firiem ale aj u menších živnostníkov. Je dôležité, aby ste si dokázali vybrať vhodný zvárací zdroj pre Vašu konkrétnu aplikáciu spolu s príslušenstvom, vhodným zváracím materiálom a môžete zvárať. U nás nájdete veľké množstvo MIG zváračiek od hobby až po najvyššiu profi triedu pre ťažkú priemyselnú výrobu. Stačí si len vybrať alebo kontaktovať obchodných zástupcov, ktorý Vám ochotne radi poradia.